Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Apel szkolnego pedagoga  

Drogi Uczniu,

  zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

·            Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

          Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

         Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

         Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

· Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

· Chciałbyś z kimś porozmawiać.

· Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)

· Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

 

 

Drogi Rodzicu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

·          niepokoi Cię zachowanie dziecka

·          chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

        masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

· potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

· masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

· szukasz pomocy

 

Pedagog szkolny

Informacje o pracy pedagoga 202/2013  

Godziny pracy pedagoga szkolnego
p. Grudzień Grażyna

Poniedziałek 7.30 – 11:00
Wtorek 7.30 – 12.00
Środa 7.30 – 12.00
Czwartek 7:30-12.00
Piątek 7.30 – 13.00

SERDECZNIE ZAPRASZAM na zajęcia świetlicowe poniedziałek –piątek od godz.7:30

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
 • innymi szkołami i placówkami
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica „Szansa” .)

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania;
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę pogimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).