Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM  

Działania charytatywne wpisane są od wielu lat w pracę wychowawczą naszej szkoły. Uczniowie z zangażowaniem biorą udział w takich akcjach jak: Góra Grosza, Adopcja Serca, Świąteczne zbiórki żywności, Słodki Mikołaj,  Kolędnicy misyjni czy organizacja pomocy koleżeńskiej w postaci pogotowia koleżeńskiego.  Co roku przygotowujemy kiermasze świąteczne, z których dochód przekazujemy potrzebującym. W ramach Szkolnego Koła Caritas organizujemy pomoc żywnościową dla  rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt Tydzień Wolontariatu realizowany w ramach programy Szkoła bez przemocy jest próbą zinstytucjonalizowania działań, w jakie uczniowie naszej szkoły angażują się od lat, a równocześnie jest on propozycją alternatywnej formy organizacji czasu wolnego dla uczniów klas IV – VI.

img