Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wszystkie kolory świata - projket UNICEF 2012  

Pomaganie jest przyjemne. Przekonaj się! Uszyj laleczkę i daj dzieciom nadzieję!

Przystępujemy do II edycji kampanii UNICEF „Wszystkie kolory świata” Jej celem jest kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie dzieciom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne oraz zebranie środków na organizowanie pomocy biednym dzieciom na różnych kontynentach . W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska. Liczymy ze udział w zaplanowanych działaniach projektu dostarczy  wielu  wrażeń , a radość towarzysząca powstawaniu charytatywnych laleczek i interesujące  lekcje zapiszą się w pamięci uczniów, nauczycieli, rodziców i innych uczestników imprez w szkołach organizowany w ramach kampanii.

img

My w klubie Szkół UNICEF...  

Od 2009r.  nasza szkoła  jest członkiem Klub Szkół UNICEF zrzeszającego szkoły z całej Polski, które współpracują z organizacją. W ramach jego działań podejmujemy zadania, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na sytuacje, w jakich znajdują się ich rówieśnicy z różnych części świata oraz zaangażowanie uczniów i pedagogów w działania humanitarne i edukacyjne przygotowane przez organizację.

 

img

Projekty, w których braliśmy udział  

Od roku 2008 uczestniczymy w kampaniach i projketach organizowanych przez KLub Szkół UNICEF. Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki, chcące propagować idee niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Uczestniczymy w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF i chociaż ich tematy i zadania są różne zawsze przyświeca im jeden cel główny: budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. W podejmowane przez naszą szkołę działania angażują się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szkolny Klub UNICEF wspierany jest przez Szkolne Koło Caritas, Koło Misyjne i Klub Małego Wolontariusza.

img

DYPLOM SZKOŁY Z PRAWAMI DZIECKA  

Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w projekcie UNICEF "Szkoła z Prawami dziecka", którego jednym z celów było zaznaczenie obchodów 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dla nas - szkoły korczakowskiej - była to doskonała okazja do przypomnienia ideałów,  jakie starał sie wcielić w życie nasz patron Janusz Korczak. 

img

BALONY PRZYPOMNIAŁY O PRAWACH DZIECKA  

 W dniu  20 listopada 2009 organizacja UNICEF obchodziła Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  wzięli udział  w happeningu „Balony do nieba” razem z ponad 1900 szkołami w całej Polsce. Okazją do zorganizowania akcji jest 20 rocznica przyjęcia przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

img