Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

STYPENDIA, WYPRAWKA  

WYPRAWKA  SZKOLNA 2011/2012

Pomoc w formie wyprawki szkolnej przysługuje uczniowi, który w dany roku szkolnym podejmie naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub kontynuuje naukę w klasie drugiej lub trzeciej . Wyprawkę przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 
 

img