Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R  

W przekazach mieszkańców wsi  przez wiele lat przetrwała pamięć o bezimiennych bohaterach powstania styczniowego, którzy pozostawili swoje domy, rodziny i poszli walczyć o Polskę. Wieś się odbudowała ze zniszczeń, a na pamiątkę 1863r. mieszkańcy postawili drewniany dębowy krzyż. Stawiali go kilkakrotnie, gdyż władze zaborcze niszczyły ten symbol polskiej niezłomnej woli walki o Ojczyznę. Po odzyskaniu niepodległości krzyż stał nadal, ale w pamięci ludzkiej zacierały się ślady wydarzeń z 1863r, a o bitwie pod Kowalą powoli zapominano. W ostatnich latach odżyła jednak pamięc o tamtych wydarzeniach.

  

W okresie powojennym historia z roku 1863 trwała jedynie w przekazach najstarszych mieszkańców wsi. Dopiero  w latach 80-tych pojawiła się idea upamiętnienia tych wydarzeń.. Inicjatorami i  pomysłodawcami państwo Emilia i Stanisław Warchołowie, dzięki którym powstał Obywatelski Komitet budowy pomnika upamiętniającego powstańczy zryw. W jego skład weszli ówczesny Naczelnik Gminy Kowala – Tadeusz Osiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowali – Mieczysław Cichowlas, Zastępca Dyrektora Łucja Byzdra, Urszula Sus, Stanisław Dujka, Stanisław i Emilia Warchołowie. Patronat honorowy objął Ks. kanonik Józef Nita – ówczesny proboszcz. Opracowano projekt postumentu i przystąpiono do prac, o czym zawiadomiono w piśmie do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Wolności i Pamięci z dnia 02.08.1989r.

Uroczyste odsłonięcie i poświecenie pomnika, poprzedzone Mszą Św., miało miejsce we wrześniu 1989roku. Na pomniku umieszczono napis: Tu spoczywają bohaterowie powstania 1863r. Cześć ich pamięci!”

Opiekę nad tym miejscem pamięci sprawują nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali.