Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

KOŚCIÓŁ W KOWALI  

W roku 2006 minęło  200 lat od poświęcenia obecnej świątyni w Kowali, najstarszego zabytku na trwale związanego z historią tej miejscowości. Według legend zapisanych w tradycji kościelnej Kowala miała już istnieć w XI wieku. Miał tu się znajdować kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, który podobno poświęcony został przez samego św. Stanisława ( zm. 1079). Jednak te przekazy nie znajdują potwierdzenia w źródłach. Pierwszą pewną pisaną wzmianka o Kowali jest zapis w kościelnych spisów podatkowych z lat 1325-1327. Tam po raz pierwszy pojawia się nazwa wsi Chowale .

img

POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R  

W przekazach mieszkańców wsi  przez wiele lat przetrwała pamięć o bezimiennych bohaterach powstania styczniowego, którzy pozostawili swoje domy, rodziny i poszli walczyć o Polskę. Wieś się odbudowała ze zniszczeń, a na pamiątkę 1863r. mieszkańcy postawili drewniany dębowy krzyż. Stawiali go kilkakrotnie, gdyż władze zaborcze niszczyły ten symbol polskiej niezłomnej woli walki o Ojczyznę. Po odzyskaniu niepodległości krzyż stał nadal, ale w pamięci ludzkiej zacierały się ślady wydarzeń z 1863r, a o bitwie pod Kowalą powoli zapominano. W ostatnich latach odżyła jednak pamięc o tamtych wydarzeniach.

  

img

NIEZWYKŁY POMNIK W CENTRUM KOWALI  

Każdy kto przybędzie do Kowali musi zwrócić uwagę na niewielki pomnik, który znajduje się na skwerze w centrum miejscowości. Jego cokół zbudowany jest z polnych kamieni, a elementem głównym jest niewielkie śmigło samolotu. Jest to wyjątkowy – bo chyba jedyny w naszym regionie - oryginalny pomnik poświęcony wspaniałej parze asów przestworzy przedwojennej Polski: Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze Na dole kamiennego obelisku można przeczytać : Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigórze – społeczność Kowali.

 

img

DWOREK W KOSOWIE  

Klasycystyczny dwór w Kosowie powstał w II poł. XIX w. gdy wieś należała do rodziny Niecieckich herbu Poraj. Przed budynkiem zwróconym frontem ku północy usytuowany był podjazd z owalnym klombem. Wokół dworu znajdują się pozostałości parku z licznymi nasadzeniami starych drzew: lip, dębów i akacji. Po 1945 r. dwór stał się własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kosowie powstałego przy szpitalu w Krychnowicach. Ostatni remont dworu przeprowadzono w końcu lat 70. XX w. Od tego okresu następowała systematyczna dewastacja obiektu. W połowie lat 90. stał się własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa. W 2003 r. znajdujący się w stanie ruiny dwór w Kosowie został przejęty przez Urząd Gminy w Kowali.

informacja ze strony www.kowal.pl