Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK ROKU  

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2012/2013 Dyrekcja Szkoły przekazuje poniżej informuje związane z organizacją roku szkolego dotyczące funkcjonowania i pracy szkoły.

Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała w godzinach, w których uczniowie będą oczekiwali na zajęcia lub na odjazd – dokładne godziny zostaną ustalane, kiedy rodzice zapiszą dzieci na świetlicę. Zgłoszenia na świetlicę można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy od 01.09.2012r.

Dożywianie

W szkole będzie prowadzone dożywianie. Rodzice uczniów, którzy mogą i chcą korzystać z bezpłatnego dożywiania /dochód 526 zł/ proszeni są o zgłaszanie się we wrześniu w GOPS-ie, gdzie uczniowie zostaną zakwalifikowani do dożywiania. Inni mogą wykupić obiady.

Wyprawka szkolna i stypendium socjalne

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie klas I – III spełniający kryterium dochodowe moga skorzystać  z wyprawki szkolnej. Ze z tej formy pomocy mogą także skorzystać uczniowie, którzy mają orzeczenia z PPP bez względu na dochód oraz klasę, do której uczęszczają. Wnioski i wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie.

Dokumenty należy składać najpóźniej do 10 września.

Podobnie jak w latach ubiegłych na tych samych warunkach można ubiegać się o stypendium socjalne

Strój szkolny

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z Rady Rodziców uczniów naszej szkoły obowiązuje: zmienne obuwie / na białych spodach/ oraz strój szkolny i galowy. Równocześnie informujemy, że brak galowego stroju szkolnego skutkuje obniżeniem oceny zachowania.

Ubezpieczenie

Do 20 września należy uiścić opłatę za ubezpieczenie dziecka. Oferta ta została wybrana spośród wielu jako najkorzystniejsza.

Składka na rzecz Rady Rodziców

W bieżącym roku szkolnym obowiązuje taka, jak w roku ubiegłym składka na potrzeby Rady Rodziców – 40 zł. Zebrane fundusze wesprą działania statutowe szkoły i inicjatywy Rady Rodziców.

Kiermasz używanych podręczników

3 września organizujemy kiermasz używanych podręczników.

Dowozy uczniów

Uczniowie dojeżdżający, którzy zgodnie z prawem korzystają z bezpłatnego dowozu, otrzymają bilety miesięczne, które można odbierać w sekretariacie szkoły./ „O”. I – III – 3 kilometry, IV – VI – 4 kilometry/ Pozostali uczniowie , jeżeli chcą korzystać z dowozów, muszą wykupić bilety miesięczne. Szczególowe rozkłady dowozów przekażą wychowawcy oraz zostaną wywieszone na tablicach informacyjnych.