Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH  

Od 7 marca do 15 kwietnia 2013r.  trwa w naszej szkole rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.

Do szkoły i oddziału przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie danych osobowych wpisanych w formularzu zgłoszenia  przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione formularze rodzice składają do pedagoga szkolnego w godzinach jego pracy. Wnioski można pobrać ze strony szkoły – zakładka Rodzice – Pliki do pobrania, a także w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Apelujemy o dokładne i rzetelne wypełnianie wniosków.   

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Kowali przyjmowane będą w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.

W przypadku zapisu dziecka 6-letniego do I klasy prosimy o dołączenie zaświadczenia o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

  OFERTA SZKOŁY

  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

  Wniosek o przyjecie dziecka do oddzialu przedszkolnego "zerówki"

Jak przygotować dziecko do szkoly...  

Wychowawcy klas pierwszych i oddziałów "O"  informują, że dzieci  w klasie I i "zerówce" powinny posiadać wyprawkę , której wykazy zamieszczamy poniżej. O sposobach skompletowania i dostarczenia  wyprawki oraz innych sprawach związanych z przyjściem dzieci do naszej szkoly poinformujemy na spotkaniach organizacyjnych, ktore planujemy w miesiącu maju lub  czerwcu,  o czym  poinformujemy na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w szkole.  Do tego czasu zapraszamy rodziców i dzieci do indywidualnego odwiedzenia naszej szkoły.

     WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA

     WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Kilka uwag o wychowaniu  

Czytając poniższe uwagi trzeba pamiętać że nie są to "prawdy absolutne", a przede wszystkim nie opisują one doświadczeń ich adresata.
Czy stosowanie się do nich gwarantuje sukces wychowawczy? Nie. Czy nie stosowanie się zawsze doprowadzi do porażki? Nie. Warto jednak je chyba przemyśleć i skonfrontować z własną strategią wychowawczą, szczególnie gdy nie przynosi ona oczekiwanych efektów.
Pamiętajmy też - w kontekście ewentualnych porażek wychowawczych - o słowach wybitego psychologa Abrahama Maslowa: Jest możliwe być kochanym i szanowanym, a pomimo to ulegać cynizmowi i nihilizmowi oraz nie widzieć nic, dla czego warto pracować.


KILKA UWAG O WYCHOWANIU                                                                                       

 

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK ROKU  

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2012/2013 Dyrekcja Szkoły przekazuje poniżej informuje związane z organizacją roku szkolego dotyczące funkcjonowania i pracy szkoły.

img

MOJE DZIECKO PISZE SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ...  

Co zrobić, by moje Dziecko napisało sprawdzian jak najlepiej?

Za wynik sprawdzianu nie jest odpowiedzialne samo Dziecko.  Współodpowiedzialni są także nauczyciele i Rodzice. To trzy ogniwa, które muszą ze sobą współpracować. Jeśli któreś z ogniw RODZIC - UCZEŃ - NAUCZYCIEL przerwie łańcuch współpracy, efekt sześcioletnich zmagań Dziecka w szkole może być niezadowalający...

img