Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2012/2013  

Zarządzenie nr 1 z dnia 28.08.2012 w sprawie organizacji pracy rady pedagogicznej w roku szkol. 2012/2013                     
Zarządzenie nr 2  z dnia 4.09. 2012r.  
Zarządzenie nr 3 z dnia 13.09.2012r.   
Zarządzenie nr 4 z dnia 13.09.2912r w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkol. 2012/2013  
Zarządzenie nr 5 z dnia 14.09.2012r. w sprawie wprowadzenie planu nadzoru w roku szkol. 2012/2013   

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2011/2012  

 

Zarządzenie z dnia 30.09.2011 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie z dnia 29.08.2011 w sprawie powołania zespołu ds ewaluacji

Zarządzenie z dnia 14,09.2011r w sprawie planu nadzoru narok szkolny 2011/2012 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2010/2011  

Zarządzenie z dnia 11.10.2010r w sprawie zmian w organizacji roku szkol. 2010/2011