Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

JAK TO Z PATRONEM BYŁO?  

Jak informuje Kronika Szkoły w roku 1978 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w marcu wysunięto pierwsze propozycje dotyczące wyboru patrona naszej szkoły. Grono pedagogiczne po długiej i
burzliwej debacie zdecydowało się na zatwierdzenie Janusza Korczaka jako przyszłego patrona szkoły.
Dlaczego Janusz Korczak?

Jak czytamy w dokumentach z tamtych lat, kandydatura Korczaka zyskała aprobatę nauczycieli przede wszystkim, dlatego że Stary Doktor zaimponował swoją mądrością pedagogiczną oraz oddaniem dzieciom, którym poświęcił całe życie aż do męczeńskiej śmierci w komorze gazowej obozu koncentracyjnego w Treblince. Nie bez znaczenia okazał się także fakt, że rok 1979 zatwierdzony został przez UNESCO jako ROK KORCZAKOWSKI. W ten sposób międzynarodowa społeczność uczciła 100 rocznicę urodzin autora „Króla Maciusia” i „Prawideł życia”.
Z propozycją Grona Pedagogicznego i Dyrekcji Szkoły zapoznano młodzież i rodziców. Została ona przez nich jednomyślnie zaakceptowana. Przez cały rok szkolny 1978/79 prowadzono pracę wokół patrona, która została uwieńczona nadaniem szkole 1 czerwca 1979r. imienia Janusza Korczaka i
ufundowaniem przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły. Uroczystość odbyła się na placu szkolnym w obecności władz administracyjnych, oświatowych, przedstawicieli społeczności lokalnej, których nazwiska zostały zapisane w Kronice Szkoły.
Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu Dyrektor Józef Strojny zaprezentował w swoim wystąpieniu sylwetkę patrona. Następnie wice Kurator Oświaty i Wychowania Wiesława Horbatnik odczytała akt mianowania, a przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Anna Siewierska przekazała sztandar Dyrektorowi Szkoły, który wręczył go uroczyście młodzieży szkolnej.
W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili: Elżbieta Kaczmarczyk, Wiesław Kopeć, Alicja Rzęsa. Kolejnym punktem tej podniosłej uroczystości było złożenie ślubowania, do którego przystąpili najlepsi uczniowie: Gałczyńska Lidia, Rafalik Małgorzata, Ewa Bilska, Waldemar Barański, Sławomir
Chruślak, Izabella Piasecka, Krzysztof Leszek, Sus Paweł.
Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała część artystyczną „Róże Doktora Korczaka” przygotowaną przez Łucję Skarbek /Byzdrę/. „Cała uroczystość przebiegała w niecodziennej, podniosłej atmosferze. Dzień ten wniósł dużo do tradycji i historii naszej szkoły” – czytamy w Kronice.
Od tego uroczystego momentu upłynęło ponad ćwierć wieku. Kolejne pokolenia młodzieży opuszczały mury naszej szkoły, wiele się zmieniło, ale Janusz Korczaka pozostał naszym patronem i nadal jest dla pedagogów rodziców i uczniów wzorem człowieka, który umiał i uczył kochać dziecko.
/na podstawie wspomnień uczestników uroczystości oraz Kroniki PSP w Kowali/

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE
1 CZERWCA 1979R

Część artystyczna „Róże Doktora Korczaka”
przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Łucji Skarbek -Byzdry