Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Projekty realizowane w roku szkolnym 2011/2012  

 W kolejnym roku szkolnym dzięki metodzie projektu edukacyjnego mieliśmy możliwość  doskonalenia kompetencji kluczowych. Tak jak w latach poprzednich realizując zadania projektowe nabywaliśmy umiejętności: samodzielnego poszukiwania informacji, praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej na lekcjach, skutecznego komunikowania się i współpracy. Dzięki twórczemu zaangażowaniu uczniów i przy wsparciu nauczycieli i rodziców zrealizowaliśmy następujące projekty :

  • szkolenia wolontariuszy i konkursy w ramach projketu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala "Na końcu będą Anioły..."
  • " Z Korczakiem w przyszłość"
  • Dobry start - indywidualizacja ksztalcenia i wychowania uczniów klas I - III  projket realizowany w ramach programu POKL działanie  9.1.2 wspólfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Kampania profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł 
  • Dzień Bezpiecznego Internetu
  • "Mały ratowniczek”  kontynuacja  projektu edukacji ratowniczej dla klas I– III

Projekty realizowane w roku szkolnym 2010/2011  

Jedną z najważniejszych umiejętności, które ma rozwijać współczesna szkoła, jest praca zespołowa. Metoda projektu edukacyjnego daje taką szansę – uczy samodzielnego poszukiwania informacji, praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej na lekcjach. Ponadto uczy skutecznego komunikowania się, wymaga współdziałania.

W roku szkolnym 2010/11 podjęliśmy szereg działań wychowawczych i dydaktycznych, które miały formę projektów. Dzięki nim uczniowie doskonalili kompetencje kluczowe, a nauczycieli mieli możliwość obserwowania ich wiedzy i umiejętności w praktycznych działaniach. Po raz kolejny okazało się , że jak ogromne zdolności  i umiejętności organizacyjne drzemią w dzieciach. Podejmowane działania wspierali nie tylko nauczyciele, ale także rodzice. A oto wykaz szkolnych projektów:

8   I ty możesz zostać wolontariuszem

8   Czytamy najmłodszym

8   Dzień bez przemocy

8   Kampania ZTU

8   Mały ratowniczek” – projekt edukacji ratowniczej dla klas I– III

8   Owocolandia – realizacja programu „Jem kolorowo i żyję zdrowo

8   Projekt wielkanocny

8   Dzień integracji dla klas 4