Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Czym zajmuje się logopeda?  

Logopeda to  terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

 

img

Etapy korekcji wad wymowy  

 • Ćwiczenia przygotowawcze w formie zabawy
 • Wywołanie prawidłowej głoski
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski w logotomach i grupach spółgłoskowych
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy danej głoski w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, wygłosie)
 • Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w zestawach wyrazowych, wyrażeniach dwuwyrazowych
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w zdaniach (krótszych potem dłuższych)
 • Prawidłowa wymowa głoski w wierszykach, krótkich tekstach czytanych i mówionych z pamięci w gabinecie logopedycznym
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w każdej sytuacji życia codziennego      

                                                                  

 

Jak pomóc dziecku w nauce mówienia?  

Prawidłowy rozwój mowy naszego dziecka to podstawa późniejszych sukcesów w edukacji szkolnej. Rodzice, którzy pragną  wspierać naukę swojej pociechy od poczatku, powinni świadomie pomagać jej w prawidłowym rozwoju umiejętności mówienia i pisania. Przedstawiamy więc kilka praktycznych ćwiczeń, zabaw i porad, które ułatwią nam stymulowanie rozwoju mowy.   W tej kwestii lepiej okazać nadwrażliwość i troskę niż brak umiejętności przewidywania i przykre w skutkach porażki  w dalszej edukacji.

img

Zajęcia terapii logopedycznej  

Zajęcia terapii i pomocy logopedycznej organizuje i przeprowadza logopeda szkolny.

 

     EWA KRZEŚNIAK

 

Przyczyny problemów z wymową  

 • Zbyt długie karmienie butelką
 • Zbyt długie ssanie smoczka
 • Ssanie kciuka
 • Dłużej utrzymujący się katar
 • Przerośnięty trzeci migdał
 • Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi
 • Infantylny sposób połykania
 •  Wada zgryzu
 • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
 •  Wczesna próchnica zębów mlecznych
 • Rozszczep podniebienia lub /i warg
 • Nieprawidłowe oddychanie
 • Niedosłuch
 • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka)
 •  
 •                                                     

 

Etapy rozwoju mowy  

            Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich jednakowo. U jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest tez kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Rozwój mowy warunkowany jest genetycznie. Zależy on jednak nie tylko od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, ale także od warunków społecznych, kontaktu ze środowiskiem, z innymi mówiącymi ludźmi (H. Spionek).Najczęściej w literaturze wyodrębnia się cztery okresy kształtowania się mowy dziecka:

 • okres melodii ( sygnału - apelu; O - 1 rok życia),
 • okres wyrazu ( sygnały jednoklasowego; 1 - 2 rok życia),
 • okres zdania ( sygnału dwuklasowego; 2 - 3 rok życia),
 • okres swoistej mowy dziecięcej ( swoistych form językowych).

 

img

Kiedy powinno się poprosić o pomoc logopedę?  

Logopeda podpowiada...

img