Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Uroczyste pasowanie na czytelnika...  

Uroczystość odbyła się dn.21.05.2012 r. w bibliotece szkolnej dla uczniów klas pierwszych. W części wstępnej uczniowie zostali zapoznani z lokalem biblioteki i księgozbiorem. Oglądali wystawki,, Najładniejsze książki” i ,, Książki zniszczone”. Przy pomocy nauczyciela bibliotekarza ustalili zasady postępowania z książką i zasady zachowania się w bibliotece szkolnej.

Aktyw biblioteczny ( uczennice z kl.VIb ) przygotował i zaprezentował z tej okazji montaż poetycki pt.:,, O co prosi książka” po czym uczniowie odczytali z planszy ,, prośby książek”. Uroczystym momentem było przyrzeczenie uczniów. Słowa roty przyrzeczenia powtarzali za nauczycielem bibliotekarzem:,, Będziemy kochać i szanować książki, one ułatwiają nam naukę i pracę, wskażą drogę do każdego celu. Moje książki będą zawsze czyste i obłożone. Książka będzie moim przyjacielem…”

Po tej obietnicy każdy uczeń był pasowany przez nauczyciela nową książką pt.:,, Baśń o białej damie”, którą na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał na własność. Na zakończenie uczniowie wypożyczali książki.