Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Uroczyste pasowanie na czytelnika...  

Uroczystość odbyła się dn.21.05.2012 r. w bibliotece szkolnej dla uczniów klas pierwszych. W części wstępnej uczniowie zostali zapoznani z lokalem biblioteki i księgozbiorem. Oglądali wystawki,, Najładniejsze książki” i ,, Książki zniszczone”. Przy pomocy nauczyciela bibliotekarza ustalili zasady postępowania z książką i zasady zachowania się w bibliotece szkolnej.

img

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2011/2012                                                           
Plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2012/2013  
 

 

Organizacja pracy biblioteki w roku szkolnym 2010/2011  

Opiekun biblioteki - Łucja Byzdra zaprasza wszystkich czytelników do szkolnej biblioteki.

Godziny pracy biblioteki

Wypożyczanie kSiążek w bibliotece szkolnej

odbywa się codziennie

w godz. od 10.00 do 13.00

ZASADY ZACHOWANIA W BIBLOTECE SZKOLNEJ.  

   PRZYCHODZĄC DO BIBLIOTEKI MUSICIE PAMIETAĆ O OBOWIĄZUJACYCH TU ZASADACH.

OTO ONE:

 

1.      W wypożyczalni obowiązuje cisza.

2.      Do biblioteki wchodzimy po dwie osoby.

3.      Nie wnosimy tornistrów, plecaków, reklamówek ani kurtek.

4.      Książkę odkładamy zawsze na to samo miejsce.

5.      Przed wypożyczeniem książki podajemy imię, nazwisko i klasę.

6.      Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić nauczyciela o pomoc w szukaniu danej ksiązki lub zdobyciu potrzebnych informacji.

 

 

AKTYW BIBLIOTECZNY  

 AKTYW BIBLIOTECZNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Członkowie aktywu bibliotecznego służą pomocą w pracach bibliotekarza. Pomagają młodszym koleżankom i kolegom w wyborze lektury. Do ich stałych zadań należy przekazywanie informacji, przygotowanych przez nauczyciela biblotekarza, o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Pod kierunkiem bibliotekarza przygotowują gazetki czytelnicze oraz porządkują księgozbiór w bibliotece.

 

img